Assessment and Evaluation: Arts Education:
Fu CHEN

Chester Chun Seng KAM

Emily Pey Tee OON

Ze Xun ZHANG
Chinese Education: Early Childhood Education:
George Chun Wai CHENG

Wai Po CHEUNG

Yang GONG

Boby Ho-Hong CHING

Bi Ying HU

Jin SUN

Keang Ieng VONG

Juan ZHANG

Nan ZHOU

English Language Teacher Education: Educational Measurement / Quantitative Research Methodology:
Zhengdong GAN

Barry Lee REYNOLDS

Shulin YU

Rui YUAN

Fu CHEN

Chester Chun Seng KAM

Yisu ZHOU

Educational Psychology: Educational Technology:
Wei Wen CHEN

Boby Ho-Hong CHING

Lijia LIN

Xin LIN

Ming Ming ZHOU

Nan ZHOU

Kan Kan CHAN

Andy Chun Wai FAN

Lijia LIN

Barry Lee REYNOLDS

Ming Ming ZHOU

Language and Literacy Development: Physical Education and Sport Studies:
Barry Lee REYNOLDS

Juan ZHANG

Siu Kwai YEUNG

Shulin YU

Rui YUAN

Zhaowei KONG
Mathematics and Science Education: Music Education:
Boby Ho-Hong CHING

Chun Lian JIANG

Emily Pey-Tee OON

Xu hua SUN

Xiaowei TANG

Bing WEI

Katy Ieong Cheng HO WEATHERLY
Special Education: Teacher Education / Education Policy Studies:
Boby Ho-Hong CHING

Xin LIN

Sou Kuan VONG

Rui YUAN